1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

HEXAFLUOROSILICIC ACID (HEKZA FLORO SILISIK ASİT)

HEXAFLUORO SILICIC ACID (HEKZAFLORO SİLİSİK ASİD);

 

 

 

CAS NUMBER:16961-83-4

 


EC NUMBER:241-034-8

 

 

SYNONYMS:Hexafluorosilicic acid; Fluorosilicic acid; 16961-83-4; Dihydrogen hexafluorosilicate; Silicate(2-), hexafluoro-, dihydrogen; hexafluorosilicon(2-); hydron; dihydrogen hexafluorosilanediuide; MFCD00036289; silicofluoridd; Hexafluorosilic acid; hydrofluorosilic acid; Kieselfluorwasserstoffsaure; DTXSID2029741; MolPort-006-109-631; OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P; dihydrogen(.) hexafluorosilanediuide; hexakis(fluoranyl)silicon(2-); hydron; RL02185; AK186263; AN-18676; IN001967; KB-52401; SC-47078; FT-0626488; A811126; Hexafluorosilicic acid, 23% w/w aqueous solution; J-521443; Hexafluorosilicic acid solution, 23 wt. % in water 100g; fluorosilicic acid; hexafluorosilicic acid; hydrofluorosilicic acid; silicon hexafluoride dihydride; Hexafluorosilicic acid; 01302; Fluosilicic acid; Hexafluorosilicic acid; ACTH;ACTH 1-39;Sand acid ;CORTICOTROPHIN;CORTICOTROPIN A;FLUOSILICIC ACID;FLUOROSILIC ACID;Fluorsilicic acid;SILICOFLUORIC ACID;FLUOROSILICIC ACID; Hexafluorosilicic Acid; MFCD00036289; 69109 Hexafluorosilicic acid, 23% w/w aq. soln.; L14829 Hexafluorosilicic acid, 35% w/w aq. soln.; HEXAFLUOROSILICIC
ACID; FLUOROSILICIC ACID; Alfa AesarTM Hexafluorosilicic acid, 35% w/w aq. soln.; hexafluorosilicic acid; Fluorosilicic Acid; Fluorosilicic acid (FSA); Hexafluorosilicic acid (HFA or HFS); Sand acid; Silicate(2-), hexafluoro- hydrogen (1:2); Silicofluoride; Fluosilicic acid; Hydroflurosilicic acid; Silicofluoric acid; Silicon hexafluoride dihydride; Silicate(2-), hexafluoro-, dihydrogen; Hexafluorosilicic acid 35% (w/w) in aqueous solution; Hexafluorosilicic acid (23% aqueous solution); Hexafluorosilicic acid; Hexafluorosilicic Acid; HEXAFLUOROSILICIC ACID 34%; Hexafluorosilicic acid; Electronic Grade Hexafluorosilicic Acid Solution; Hexafluorosilicic; HEKSAFLOROSİLİK ASİT; HEKSAFLOROSLİSİK ASİT; HEKSAFLOROSİLİSİK ASİT; HEXA FLORO SİLİSİK ASİT; heksa salisilik asit; heksa; hexa; hepta; heptaflorosilisik asit; heksaflorosilisik asit;
heksa; floro; flor; silisik; slisik; silisilik asit; heksa floro silisik asit; heksa floro silisik acid; ion chromatography (IC); ultraviolet (UV) detector ; conductivity detector; hexafluorosilicic acid; heksaflorosılısık asıd; heksa floro sılısık asıt; heksa floro salısık acıde; heksa floro salısık asid; HEKSA FLORO SALISIK ASIT; FH2O2Si; fluorosilicic acid;hexafluorosilicic acid;hydrofluorosilicic acid;silicon hexafluoride dihydride;Hexafluorosilicic acid;Fluorosilicic acid;16961-83-4;Dihydrogen hexafluorosilicate;Silicate(2-), hexafluoro-, dihydrogen;hexafluorosilicon(2-); hydron;dihydrogen hexafluorosilanediuide;MFCD00036289;silicofluoridd;Hexafluorosilic acid;hydrofluorosilic acid;DTXSID2029741;MolPort-006-109-631;OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P;dihydrogen(.) hexafluorosilanediuide;hexakis(fluoranyl)silicon(2-); hydron;RL02185;AK186263;AN-18676;IN001967;KB-52401;SC-47078;FT-0626488;A811126;Hexafluorosilicic acid, 23% w/w aqueous solution;J-521443;Hexafluorosilicic acid solution, 23 wt. % in water 100g;DIHYDROGEN HEXAFLUOROSILICATE;DIHYDROGEN HEXAFLUOROSILICATE(2-);FLUOROSILIC ACID;FLUOROSILICIC ACID;FLUOROSILICIC ACID (H2SIF6);FLUOSILICIC ACID;HEXAFLUOROSILICIC ACID;HEXAFLUOSILICIC ACID;HYDROFLUOROSILICIC ACID;HYDROFLUOSILIC ACID;HYDROFLUOSILICIC ACID;HYDROGEN HEXAFLUOROSILICATE;HYDROGEN HEXAFLUOROSILICATE (H2SIF6);SAND ACID;SILICOFLUORIC ACID;SILICON HEXAFLUORIDE DIHYDRIDE;Acide fluorosilicique [French];Acido fluosilicico [Italian];Dihydrogen hexafluorosilicate [ACD/IUPAC Name];Dihydrogenhexafluorosilicat [German] [ACD/IUPAC Name];Hexafluorosilicate de dihydrogène [French] [ACD/IUPAC Name];Hexafluorosilicic acid [Wiki];Silicate(2-), hexafluoro-, dihydrogen [ACD/Index Name];Acide fluosilicique [French];Caswell No. 463;CCRIS 2296;DIHYDROGEN HEXAFLUOROSILANEDIUIDE;Dihydrogen hexafluorosilicate (2-);Dihydrogen hexafluorosilicate(2-);Fluorosilicic acid;Fluorosilicic acid [UN1778] [Corrosive];Fluosilicic acid;Hexafluorokieselsaeure [German];Hexafluorokiezelzuur [Dutch];Hexafluorosilic acid;Hexafluorosilicic acidaqueous;hexafluorosilicon(2-); hydron;Hexafluosilicic acid;HSDB 2018;Hydrofluorosilicic acid;Hydrofluosilicic acid;Hydrogen hexafluorosilicate;Hydrosilicofluoric acid;Kiezelfluorwaterstofzuur [Dutch];MFCD00036289 [MDL number];NSC 16894;Sand acid;SILICOFLUORIC ACID;Silicofluoride;Silicon hexafluoride dihydride;UN1778;??? [Chinese];ACTH;ACTH 1-39;Sand acid ;CORTICOTROPHIN;CORTICOTROPIN A;FLUOSILICIC ACID;FLUOROSILIC ACID;Fluorsilicic acid;SILICOFLUORIC ACID;FLUOROSILICIC ACID;FSA ; H2SIF6 ; HEXAFLUOROSILICIC ACID ; HYDROFLUOROSILICIC ACID ; HYDROSILICOFLUORIC ACID;Fluorosilicic acid; Hydrogen hexafluorosilicate; Fluorosilicic acid solution; Dihydrogen hexafluorosilicate; Silicate(2-), hexafluoro-, dihydrogen; silicofluoridd; Silicofluoric acid; hydrofluorosilic acid; Tetrafluorosilane dihydrofluorideCorticotropin;Dihydrogen hexafluorosilicate ;FKS ;Fluosilicic acid (6CI) ;Fluorosilicic acid ;Hexafluorosilicic acid ;Hexafluorosilicate (2 - ), dihydrogen ;Hexafluosilicic acid ;Hydrofluorosilicic acid ;Hydrofluosilicic acid ;Hydrogen hexafluorosilicate ;Hydrogen hexafluorosilicic;Hydrosilicofluoric acid ;Sand acid ;Silicate (2 - ), hexafluoro-, dihydrogen (8CI, 9CI) ;Silicic acid (H2SiF6) ;Silicofluoric acid ;Silicofluoride Silicon hexafluoride dihydride ;UN1778 (DOT);Silicate(2-), Hexafluoro-, Dihydrogen;Fluorosilicic Acid;Hexafluorosilicic acid;ACTH;ACTH 1-39;ACTH (1-39), HUMAN;ADRENOCORTICOTROPIC HORMONE (1-39) (HUMAN);ADRENOCORTICOTROPIC HORMONE HUMAN;CORTICOTROPHIN;CORTICOTROPIN;CORTICOTROPIN A;CORTICOTROPIN (HUMAN);DIHYDROGEN HEXAFLUOROSILICATE;FLUOROSILIC ACID;FLUOROSILICIC ACID;FLUOSILICIC ACID;HEXAFLUOROSILICIC ACID;HEXAFLUOSILICIC ACID;H-SER-TYR-SER-MET-GLU-HIS-PHE-ARG-TRP-GLY-LYS-PRO-VAL-GLY-LYS-LYS-ARG-ARG-PRO-VAL-LYS-VAL-TYR-PRO-ASN-GLY-ALA-GLU-ASP-GLU-SER-ALA-GLU-ALA-PHE-PRO-LEU-GLU-PHE-OH;HYDROFLUOROSILICIC ACID;HYDROFLUOSILICIC ACID;HYDROGEN HEXAFLUOROSILICATE;HYDROSILICOFLUORIC ACID;16961-83-4; silicate(2-), hexafluoro-; hexafluorosilicate; tetrafluorosilane dihydrofluoride; Hydrofluosilicic acid; Hexafluorosilicic Acid;Fluorosilicic acid;Sand acid;CORTICOTROPHIN;CORTICOTROPIN A;FLUOROSILIC ACID;16961-83-4; Dihydrogenhexafluorosilicate; hexafluorosilicon(2-); hydron; dihydrogenhexafluorosilanediuide; Silicate(2-),hexafluoro-,dihydrogen;SILICOFLUORIC; ACID;SYSMEHFRWGKPVGKKRRPVKVYPNGAEDESAEAFPLEF;SER-TYR-SER-MET-GLU-HIS-PHE-ARG-TRP-GLY-LYS-PRO-VAL-GLY-LYS-LYS-ARG-ARG-PRO-VAL-LYS-VAL-TYR-PRO-ASN-GLY-ALA-GLU-ASP-GLU-SER-ALA-GLU-ALA-PHE-PRO-LEU-GLU-PHE;SER-TYR-SER-MET-GLU-HIS-PHE-ARG-TRP-GLY-;HEKZA FLOROSILIS ACID;HEKZAFLOROSILICACID;HEKSA FLORASILIS ACID;HEKSA FLOROSILIS ASIT;heksaflorosilisasit;hekzaflorosilisacid; HEKZAFLOROSİLİSİLİC ASİT; hekzafulorosilicicacide; hekzafloroslyslicicaicde; hexaflorosilicicasit; hexaflorosilisikasit

 

Heksafluorosilik asit, inorganik bir bileşiktir
Seyrek görülen nadiren renksiz bir sıvıdır. Hexafluorosilicic acid'in kendine özgü ekşi tat ve kokusu vardır. Özellikle alüminyum triflorür ve sentetik kriyolitin öncüsü olarak üretilmektedir. Genellikle su fluoridasyonu için bir florür kaynağı olarak kullanılır. [1] [2] Konsantre hekzaflorosilik asit korozif ve toksiktir, ancak bazen floridatlı suda görülen seyreltik çözeltiler, paslandırıcı değildir ve diş sağlığına faydalıdır. Heksaflorosilik asitten türetilen tuzlara, heksaflorosilikatlar denir.

 


Yapısı
Heksafluorosilik asit genel olarak, hekzaflorosilikat dianyonları ve su ile dengelenmiş oksonyum iyonları yükünden oluştuğu varsayılmaktadır. Durum, kloroplatinik asit, flüoroborik asit ve heksaflorofosforik asit için olan duruma benzer. Heksafluorosilikat bir oktahedral anyon, Si-F bağ mesafeleri 1.71 A'dır. Hexafluorosilicic asit sadece ticari olarak çözüm olarak mevcuttur.

 

Üretim ve ana reaksiyonlar
Emtia kimyasal hidrojen florür, sülfürik asit ile muamele edilerek fluorspardan üretilir. Bir yan ürün olarak, silika içeren mineral safsızlıkları içeren reaksiyonlar nedeniyle ton HF başına yaklaşık 50 kg (H30) 2SiF6 üretilir. (H3O) 2SiF6, apatit ve florapatitten fosforik asit üretiminden yan ürün olarak da üretilmektedir. Yine, bazı HF, mineral besleme stokunun kaçınılmaz bir unsuru olan silikat tetrafluorür vermek üzere silikat mineralleri ile reaksiyona girer. Böylelikle, silikon tetrafluorür, HF ile daha da reaksiyona girer.


Heksafluorosilik asit, ayrıca silikon tetraflüürürü hidroflorik asit ile işleyerek üretilebilir.

Heksafluorosilik asit çözeltilerinin alkali metal bazlarla nötralize edilmesi karşılık gelen alkali metal fluorosilikat tuzlarını üretir:

 

Kullanımları
Heksafluorosilikik asitin çoğunluğu alüminyum florür ve kriyolit haline dönüştürülür. [6] Bu malzemeler alüminyum cevherinin alüminyum metal haline dönüştürülmesinde merkezi bir noktadır. Alüminyum triflüorür dönüşümü şu şekildedir:

H2SiF6 + Al2O3 → 2 AlF3 + Si02 + H2O
Heksafluorosilik asit ayrıca çeşitli faydalı heksafluorosilikat tuzlarına dönüştürülür. Potasyum tuzu, porselenlerin, katılaşmış betonlar için magnezyum tuzunun ve böcek öldürücü olarak ve fosforlar için baryum tuzlarının üretiminde kullanılır.

Heksafluorosilik asit, Birleşik Devletler, Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti de dahil olmak üzere birçok ülkede suda fluoridasyon için yaygın olarak kullanılır. ABD'de yaklaşık 40.000 ton florosilik asit, fosforik asit bitkilerinden elde edilir ve daha sonra bazen sodyum silikofluoride işlendiğinde suda fluoridasyonda kullanılır. [5] Bu uygulamada, heksaflorosilik asit, dişlerin korunması için aktif madde olan florür iyonuna (F-) dönüştürür.

Hexafluorosilicic asit ayrıca Betts elektrolitik prosesinde elektrolit olarak kurşun arıtımı için de kullanılır.

Oksalik asit ile birlikte heksaflorosilik asit (etikette hidroflüorosilik asit olarak tanımlanır), Demirden Çıkan Pas Sökücü temizleme ürünlerinde kullanılan aktif maddelerdir.

 


Hexafluorosilicic acid is an inorganic compound
It is a colorless liquid rarely encountered undiluted. Hexafluorosilicic acid has a distinctive sour taste and pungent smell. It is mainly produced as a precursor to aluminum trifluoride and synthetic cryolite. It is commonly used as a source of fluoride for water fluoridation.[1][2] Concentrated hexafluorosilicic acid is corrosive and toxic, but dilute solutions, as sometimes encountered in fluoridated water, are noncorrosive and beneficial to dental health. Salts derived from hexafluorosilicic acid are called hexafluorosilicates.

 


Structure
Hexafluorosilicic acid is generally assumed to consist of oxonium ions charge balanced by hexafluorosilicate dianions as well as water. The situation is similar to that for chloroplatinic acid, fluoroboric acid, and hexafluorophosphoric acid. Hexafluorosilicate is an octahedral anion, the Si-F bond distances are 1.71 Å. Hexafluorosilicic acid is only available commercially as solution.

 

Production and principal reactions
The commodity chemical hydrogen fluoride is produced from fluorspar by treatment with sulfuric acid. As a by product, approximately 50 kg of (H3O)2SiF6 is produced per tonne of HF owing to reactions involving silica-containing mineral impurities. (H3O)2SiF6 is also produced as a by-product from the production of phosphoric acid from apatite and fluorapatite. Again, some of the HF in turn reacts with silicate minerals, which are an unavoidable constituent of the mineral feedstock, to give silicon tetrafluoride. Thus formed, the silicon tetrafluoride reacts further with HF.


Hexafluorosilicic acid can also be produced by treating silicon tetrafluoride with hydrofluoric acid.

Neutralization of solutions of hexafluorosilicic acid with alkali metal bases produces the corresponding alkali metal fluorosilicate salts:


Uses
The majority of the hexafluorosilicic acid is converted to aluminium fluoride and cryolite.[6] These materials are central to the conversion of aluminium ore into aluminium metal. The conversion to aluminium trifluoride is described as:

H2SiF6 + Al2O3 → 2 AlF3 + SiO2 + H2O
Hexafluorosilicic acid is also converted to a variety of useful hexafluorosilicate salts. The potassium salt is used in the production of porcelains, the magnesium salt for hardened concretes and as an insecticide, and the barium salts for phosphors.

Hexafluorosilicic acid is also commonly used for water fluoridation in several countries including the United States, the United Kingdom, and the Republic of Ireland. In the U.S., about 40,000 tons of fluorosilicic acid is recovered from phosphoric acid plants, and then used primarily in water fluoridation, sometimes after being processed into sodium silicofluoride.[5] In this application, the hexafluorosilicic acid converts to the fluoride ion (F-), which is the active agent for the protection of teeth.

Hexafluorosilicic acid is also used as an electrolyte in the Betts electrolytic process for refining lead.

Hexafluorosilicic acid (identified as hydrofluorosilicic acid on the label) along with oxalic acid are the active ingredients used in Iron Out rust-removing cleaning products.

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.